Ukazała się publikacja pt. „Proceedings of the Tenth International Scientific Conference Social Changes in the Global World – Law” 2023 (No. 10, Vol. 1) pod red. Militsa Shutova, Yordanka Galeva, Natasha Doneva, Ana Zdraveva, Christian Panev (ss. 447), Stip 2023, ISBN: 978-608-244-998-2.

Książka jest jednym z trzech zbiorów pokonferencyjnych zawierających artykuły naukowe przygotowane na bazie referatów zaprezentowanych w trakcie międzynarodowej konferencji naukowej, która odbyła się na Wydziale Prawa Uniwersytetu Goce Delcev w Štip (Штип) w Macedonii Północnej w dniach 28-29 września 2023 r.

Miałem przyjemność opublikować w książce artykuł pt. Evolution od Proceedings in Matters of Labour Law in Poland (Ewolucja postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy w Polsce), s. 425 – 433. Zachęcam do lektury – link.
Publikacja jest dostępna na zasadzie „open access” – linkPublikacja jest związana z realizacją grantu naukowego w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) BOB-661-983/2023, nr 501-D122-20-0004311 na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Sztipie (Macedonia Północna) – link

W książce ukazał się artykuł podejmujący problematykę polskiego prawa procesowego autorstwa dr Moniki Strus-Wołos pt. Development of Consumer Protection Under Procedural Law in Poland and Its Potential Social Impact (s. 365 – 372) – link.

W tomie III (Young Researchers) opublikowano artykuł mgr Marianny Iaroslavskiej pt. Principle of Openness: Social Effects of Reckless Legal Changes in the Polish Legal System (s. 29 – 34 ) – link