W dniu 8 grudnia 2023 r. w gmachu Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wymiar sprawiedliwości w Polsce – perspektywa na najbliższą przyszłośćczęść 3. Wydarzenie było organizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Naczelną Radę Adwokacką. Tworzy swoistą trylogię wraz z konferencjami z 2022 (link) oraz z 2021 r. (link).

Konferencja miała charakter hybrydowy – stacjonarny oraz transmisja online na portalu YouTube. Patronat medialny nad wydarzeniem objął portal Prawo.pl. Partnerami konferencji były Wydawnictwo Wolters Kluwer oraz Koło Naukowe Zawodów Prawniczych WPiA UW.


Uczestnicy konferencji zastanawiali się nad perspektywą i wyzwaniami stojącymi przed wymiarem sprawiedliwości u progu 2024 roku, potrzebą przywracania i zachowania praworządności. Analizowali przeobrażenia i zmiany dokonane zarówno w procesie cywilnym, jak i w postępowaniu karnym.Program konferencji – pobierz


Wraz z panem profesorem Robertem Kulskim (Uniwersytet Łódzki) mieliśmy przyjemność dyskutować w ramach moderowanego przez panią dr Kamilą Mrozek (Uniwersytet Wrocławski) panelu poświęconego problematyce cywilnoprocesowej pt. „Proces cywilny – od upadku ku restytucji”. Spotkanie i rozmowa z profesorem Adamem Strzemboszem, bezcenne.


Transmisja YouTube – link do nagrania
Na portalu Prawo.pl opublikowano materiały związane z wydarzeniem:

  • Zapowiedź wydarzenia – link
  • Z bezprawia nie rodzi się prawo, a praworządność trzeba przywracać rozsądnie – link
  • Podważanie orzeczeń nowych sędziów będzie kusić, potrzebne rozwiązanie legislacyjne – link
  • Relacja na łamach Dziennika Gazety Prawnej (12.12.2023 r) – link