Ukazała się publikacja pt. „Social Changes in the Global World. Proceedings” pod red. Militsa Shutova, Yordanka Galeva, Natasha Doneva, Ana Zdraveva, Christian Panev (ss. 447), Stip 2023, ISBN: 978-608-244-998-2.

Książka zawiera zbiór artykułów naukowych stanowiących rozwinięcie referatów zaprezentowanych w trakcie międzynarodowej konferencji naukowej, która odbyła się na Wydziale Prawa Uniwersytetu Goce Delcev w Štip (Штип) w Macedonii Północnej w dniach 28-29 września 2023 r.

Miałem przyjemność opublikować w książce artykuł pt. Evolution od Proceedings in Matters of Labour Law in Poland (Ewolucja postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy w Polsce), s. 425 – 433. Zachęcam do lektury.

W książce ukazał się drugi artykuł podejmujący problematykę polskiego prawa procesowego – autorstwa dr Moniki Strus-Wołos pt. Development of Consumer Protection Under Procedural Law in Poland and Its Potential Social Impact (s. 365 – 372).