III Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych

pt. „Aktualne kierunku zmian Kodeksu postępowania cywilnego. Ustawa z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1469

organizowane przez Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych odbędzie się w poniedziałek 21 października 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego

.

.

W gronie referentów wystąpi silna grupa młodych procesualistów z Warszawy – dr Jacek Kudła, mgr Magdalena Hilt, mgr Paulina Zaborowska, mgr Magdalena Hudyma, mgr Cezary Dzierzbicki.

.

Strona TNPC – link

Kategorie: Aktualności