.

Organizatorem tegorocznej IV edycji konkursu wiedzy o postępowaniu cywilnym jest Zakład Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Etap finałowy odbędzie się w dniu 21 maja 2021 r. Konkurs odbywa się pod patronatem Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych (TNPC).

.

Wcześniejszy etap wydziałowy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zostanie przeprowadzony w formie zdalnej w dniu 19 kwietnia 2021 r. (poniedziałek) godz. 20:15 za pośrednictwem platformy Google Meets (z wykorzystaniem kamery) oraz przy wykorzystaniu narzędzie Google Forms.

.

Zgłoszenie udziału w konkursie należy dokonać do dnia 15 kwietnia 2021 r. przez formularz zgłoszeniowylink

.

Uczestnicy Etapu Wydziałowego będą rozwiązywać test jednokrotnego wyboru sprawdzający znajomość przepisów oraz umiejętność ich zastosowania w kazusach. Pytania będą obejmować następujące akty prawne: 1) ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, 2) ustawę z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym oraz 3) ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

.

Przeprowadzenie etapu wydziałowego, którego celem jest wyłonienie finalistów (dwie osoby), jest powierzone Kołu Naukowemu Prawa Procesowego pod kierunkiem Katedry Postępowania Cywilnego WPiA UW.

informacja o konkursie – link

kontakt: knpproces@wpia.uw.edu.pl

Kategorie: Aktualności