Na zaproszenie Koła Naukowego Utriusque Iuris – zaliczanego do najstarszych organizacji studenckich działających na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (zał. 1997 r.) – będę miał przyjemność wygłosić referat i poprowadzić dyskusję nt. „Ochrona tajemnicy spowiedzi w postępowaniu sądowym„.


21 lutego 2024 r. (środa) o godz. 20:00 

sala 1.4 – Collegium Iuridicum II przy ul. Lipowej 4

Prawo do wolności myśli, sumienia i religii obejmujące wolność manifestowania swej religii lub przekonań, indywidualnie lub wspólnie z innymi, prywatnie lub publicznie – przez nauczanie, praktyki religijne, sprawowanie kultu i rytuałów prima facie powinno podlegać bezwarunkowej ochronie. Czy rzeczywiście prawo do swobodnego wykonywania praktyk religijnych w ich najbardziej osobistym i intymnym wymiarze jest systemowo chronione i respektowane przez prawo procesowe? Dlaczego nie ma jednolitej regulacji tzw. przywileju pastoralnego?Informacje o wydarzeniu – IU (Facebook) – link