Koło Naukowe Prawa Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji UW

zaprasza na spotkanie nt. „Polskie sądownictwo w okresie 100 lat po odzyskaniu niepodległości”

sędzia SN Henryk Pietrzkowski

11 grudnia (wtorek), godz. 18:30

Budynek Samorządu Studentów UW przy Krakowskim Przedmieściu (Mały Dziedziniec UW) – sala nr 200

 

 

link do wydarzenia – strona Koła Naukowego (facebook):

Cyt. za strony KN: „W wystąpieniu oraz w dyskusji poświęconych polskiemu sądownictwu w okresie minionych 100 lat po odzyskaniu niepodległości, głównym wątkiem będzie niezależność sądów i niezawisłość sędziów w wolnej Polsce. Wskazanie na wiele podobieństw w kształtowaniu się ustroju sądownictwa w II i III Rzeczypospolitej Polskiej dostarcza podstaw do postawienia tezy, że zarówno po odzyskaniu niepodległości w 1918 r., jak również po upadku komunizmu w 1989 r. najpierw ustrój sądów wyznaczający zakres niezależności sądów i niezawisłości sędziów budowano według najwyższych standardów demokracji i prawa, a potem wycofywano się z części z nich. W latach PRL–u, przedzielających te dwa okresy, mimo utrzymania w konstytucji z 1952 r. postanowień o niezawisłości sędziów, gwarancje niezawisłego wymierzania sprawiedliwości były, jak zostanie wykazane, iluzoryczne.

 

 

Kategorie: Aktualności