Walne Zgromadzenie Członków Koła Naukowego Zawodów Prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się 22 maja 2024 r. (środa) o godz. 16:40 w sali 209 na Starym Wydziale, Collegium Iuridicum I.

Przedmiotem obrad będzie: 1) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu KNZP za rok 2023/2024; 2). odwołanie Członków Zarządu KNZP pełniących funkcję w roku 2023/2024; 3). powołanie Prezesa Zarządu KNZP na rok 2024/2025; 4). powołanie pozostałych Członków Zarządu KNZP na rok 2024/2025 na wniosek nowo wybranego Prezesa Zarządu; 5). wolne wnioski.

Informacje o wydarzeniu – linkFormularz deklaracji członkowskiej – link

Regulamin Koła – link