Nakładem Wydawnictwa Wolters Kluwer ukazuje się pięciotomowy

Komentarz do Kodeksu postępowania cywilnego

pod red. sędziego SN w stanie spocz. prof. dr. hab. Tadeusza Wiśniewskiego (ALK w Warszawie) – seria: Duże Komentarze.

.

Autorzy: Teresa Bielska-Sobkowicz, Helena Ciepła, Tadeusz Domińczyk (+), Dariusz Dończyk, Agnieszka Góra-Błaszczykowska, Antoni Górski, Irena Gromska-Szuster, Anna Hrycaj, Józef Iwulski, Andrzej Jakubecki, Grzegorz Jędrejek (+), Jan Klimkowicz (+), Krzysztof Knoppek, Grzegorz Misiurek, Marcin Orecki, Piotr Pogonowski, Tomasz Radkiewicz, Stanisław Sołtysik, Zbigniew Strus, Monika Strus-Wołos, Michał Tomalak, Jarosław R. Wiśniewski, Tadeusz Wiśniewski, Dariusz Zawistowski, Tadeusz Zembrzuski, Tadeusz Żyznowski.

Recenzja naukowa: prof. dr hab. Łukasz Błaszczak (Uniwersytet Wrocławski)

.

komentarz w księgarni profinfo – link

.

W pierwszej kolejności na rynku prawniczym pojawił się tom V (art. – 1096 – 1217) dot. międzynarodowego postępowania cywilnego oraz postępowania przed sądem polubownym. W druku jest tom II (art. 367 – 505-39) obejmujący problematykę środków zaskarżenia oraz postępowań odrębnych (premiera 26 lutego br.). Pozostałe tomy komentarza zostaną opublikowane w I połowie 2021 r.

.

Miałem zaszczyt opracować komentarze do problematyki sprawy cywilnej, drogi sądowej, współuczestnictwa procesowego, dowodu z przesłuchania stron, innych środków dowodowych, zabezpieczenia dowodu, postępowań odrębnych – nakazowego i upominawczego.

.

Opracowanie stanowi kontynuację komentarza pod red. Henryka Doleckiego i Tadeusza Wiśniewskiego Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz LEX, wyd. 2, Warszawa 2013.

.

Kategorie: Aktualności