Konferencja naukowa pt. 60 years of the 1958 New York Convention in Poland. The CEE perspective organizowana przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i Koło Naukowe Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów TBSP UJ odbędzie się w formie zdalnej w dniach 21-22 stycznia 2022 r. (piątek-sobota) w formie zdalnej – platforma Zoom.

Wydarzenie ma na celu uświetnienie 60-lecia obowiązywania w Polsce Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych sporządzonej w Nowym Jorku 10 czerwca 1958 r. – link.

.

Językiem konferencji będzie język angielski.

The event is organized in connection with the 60th anniversary of the 1958 Convention’s on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards coming into force. Its purpose is to give both young arbitration enthusiasts and experienced practitioners a chance to better understand the roots of the NYC, as well as the crucial current issues arising on its basis, and to exchange their thoughts and ideas on the discussed matters.

.

Informacje o wydarzeniu – link

.

.

.

Rejestracja dzień 1 (panele eksperckie) – link

Rejestracja dzień 2 (panele studenckie) – link

.

Kategorie: Aktualności