.

Decyzją Rady Dyscypliny Nauki Prawne na Uniwersytecie Warszawskim z dnia 17 maja 2021 r. zostałem powołany do pełnienia obowiązków w Komisji Konkursowej oraz w Komisji ds. Zatrudnienia na stanowiskach nauczycieli akademickich na WPiA UW jako przedstawiciel Rady Dyscypliny.

.

.

.

.

Kategorie: Aktualności