.

II Ogólnopolska Konferencja Cywilnoprocesowa „Konstytucyjne aspekty procesu cywilnego” o profilu studencko-doktoranckim organizowana przez Koło Naukowe Prawa Procesowego WPiA UW odbędzie się w Warszawie w dniach 4 – 5 grudnia 2021 r. (sobota – niedziela).

.

Zgłaszanie chęci uczestnictwa czynnego (abstrakt 2000 znaków) do dnia 7 listopada br. (niedziela). Przewidziany czas na wystąpienie 10-15 minut.

.

Formularz zgłoszeniowy – link

.

Informacje o wydarzeniu – link

Program zostanie ogłoszony do dnia 21 listopada br.

.

e-mail KNPProces: knpproces@wpia.uw.edu.pl

.

Kategorie: Aktualności