W dniu 27 października 2023 r. w gmachu Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. Między postępowaniem rozpoznawczym a egzekucyjnym. Wydarzenie było organizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Naczelną Radę Adwokacką oraz Izbę Komorniczą w Warszawie. Konferencja miała charakter hybrydowy – stacjonarny oraz transmisja online, która zgromadziła kilka tysięcy słuchaczy.


Patronat nad konferencją objęło Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych, patronat medialny portal Prawo.pl. Partnerami konferencji były Wydawnictwa Wolters Kluwer oraz Currenda, a także Koło Naukowe Zawodów Prawniczych WPiA UW.


W trakcie konferencji poddane analizie zostały instytucje wprowadzane lub modyfikowane w ostatnim czasie, mające istotne znaczenie i wpływ na przebieg postępowania w sprawach cywilnych, tj. pełnomocnictwo procesowe, wymagania pism procesowych zawodowych pełnomocników, postępowanie z udziałem konsumentów, doręczenia komornicze, odmowa wszczęcia egzekucji oraz fundusz żelazny na przyszłe należności alimentacyjne.


Uczestnicy konferencji doszli do zgodnego wniosku, że obliczu częstych zmian prawo procesowe rozregulowało się, stało się niespójne i nieprzewidywalne, co nie zwalnia jednak od konieczności podejmowania prób prawidłowego i  właściwego stosowania norm prawa procesowego w sposób, który ma zapewnić realizowanie ochrony prawnej obywateli przed sądem.


Wśród referentów znaleźli się przedstawiciele Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytetu Adam Mickiewicza w Poznaniu, a także przedstawiciele wszystkich zawodów prawniczych.

Relacja z wydarzenia na stronie Krajowej Rady Komorniczej – link


Transmisja YouTube – link do nagrania
Sprawozdanie z konferencji zostanie opublikowane na łamach Polskiego Procesu Cywilnego (2024, nr 2)
Na portalu Prawo.pl opublikowano kilka materiałów związanych z wydarzeniem: