W związku z przygotowywanym XVI Światowym Kongresem Prawa Procesowego IAPL pt. Challenges for Civil Justice As We Move Beyond Globalization and Technological Change, który odbędzie się w listopadzie 2019 r. w Japonii (zob. wcześniejszą informację)

został opracowany Raport Krajowy – national report nt. „Accountability and Transparency in the Course of Civil Justice

1) external independency of Judges; 2) internal independency of Judges; 3) regulations and forms on the reasoning of judgments and decisons – oprac. dr hab. Tadeusz Zembrzuski (Uniwersytet Warszawski)

4) trasparency of civil justice through the use of ICT (information and communication technologies); 5) publicity of judicial proceedings and decisions; 6) evaluation and ranking of Civil Justice by Outsiders – oprac. dr hab. prof. USz Kinga Flaga-Gieruszyńska (Uniwersytet Szczeciński)

Strona internetowa Kongresu – link

Kategorie: Aktualności