W dniu 14 listopada 2019 r. odbyła się ogólnopolska konferencja pt. „Nowelizacja postępowania cywilnego – najważniejsze zmiany” organizowana przez Wolters Kluwer we współpracy z Katedrą Postępowania Cywilnego WPiA UW. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęły Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie oraz Izba Notarialna w Warszawie.

W charakterze prelegentów wystąpili przedstawiciele wielu ośrodków akademickich, a jednocześnie sędziowie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, adwokaci, radcy prawni i radcy PGRP.

W trakcie trzech paneli merytorycznych rozważano i analizowano najważniejsze zagadnienia nowelizacji postępowania cywilnego dokonane ustawą z 4 lipca 2019 r., tj. postępowanie gospodarcze, postępowanie dowodowe, nadużycie prawa procesowego, środki zaskarżenia, postępowania przyspieszone, regulacje intertemporalne, koncentracja materiału procesowego, posiedzenie przygotowawcze oraz plan rozprawy.

Wydarzenie zbiegło się z promocją „Komentarza do zmian 2019” pod red. T. Zembrzuskiego przygotowanego przez unikatowe grono 44 Autorów specjalizujących się w prawie procesowym, reprezentujących wszystkie zawody prawnicze i środki akademickie.

W trakcie konferencji wręczone zostały nagrody na najlepsze praca magisterskie w Konkursie Polskiego Procesu Cywilnego i Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych.

Otwarcie konferencji – prof. dr hab. Karol Weitz (Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego WPiA UW)
Wręczenie nagród w Konkursie PPC i TNPC – prof. dr hab. Andrzej Jakubecki (Prezes Zarządu Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych)
Prezentacja Komentarza do zmian w postępowaniu cywilnym wprowadzonych w 2019 r. – dr hab. Tadeusz Zembrzuski (redaktor naukowy komentarza)
Wystąpienie wprowadzające pt. Reforma czy nowelizacja postępowania cywilnego – prof. dr hab. Tadeusz Ereciński
Pierwszy panel dyskusyjny poświęcony problematyce postępowania w sprawach gospodarczych i postępowaniu dowodowemu. Od lewej: dr hab. Tadeusz Zembrzuski, dr Marcin Dziurda, dr hab. prof. UAM Andrzej Jarocha, SSN Jacek Gudowski
Konferencja zgromadziła ok. 300 przedstawicieli zawodów prawniczych, wśród których większość stanowili zawodowi pełnomocnicy

.

Kategorie: Aktualności