.

Ogólnopolska konferencja naukowa pt.  Ewolucja postępowania nieprocesowego organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbędzie się w Lublinie w dniu 10 czerwca 2021 r. (piątek) w formie zdalnej – platforma MS Teams.

.

Informacje o wydarzeniu – zobacz

kontakt: spc.sknp.umcs@gmail.com

.

.

Wydarzenie jest dedykowane studentom oraz doktorantom. W ramach panelu eksperckiego referaty wygłoszą prof. UMCS dr hab. Joanna Bodio (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) dr hab. Radosław Flejszar (Uniwersytet Jagielloński), prof. UAM dr hab. Andrzej Jarocha (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz prof. UG dr hab. Anna Machnikowska (Uniwersytet Gdański).

.

Link do połączenia – tutaj

.