Nakładem Wydawnictwa C.H. Beck ukazała się księga jubileuszowa „Symbolae Andreae Marciniak dedicatae” przygotowana pod redakcją naukową prof. UŁ dr. hab. Józefa Jagieły i prof. UŁ dr. hab. Roberta Kulskiego (ss. 1020, ISBN 978-83-8291-246-3). Stanowi ona zbiór siedemdziesięciu pięciu studiów dedykowanych Profesorowi Andrzejowi Marciniakowi dla uczczenia podwójnego Jubileuszu wybitnego procesualisty – siedemdziesiątych urodzin oraz czterdziestopięciolecia pracy naukowej.
Ad multos annos Panie Profesorze !
Uroczyste wręczenie księgi odbyło się 23 września 2022 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
Księga w księgarni internetowej – link
Miałem zaszczyt złożyć do księgi artykuł pt. „Funkcje i cele egzekucji sądowej” (s. 815 – 825)