Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Postępowania odrębne w procesie cywilnym A.D. 2024, czyli w poszukiwaniu modelu optymalnego” organizowana przez Katedrę Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie we współpracy z Sekcją Prawa Cywilnego Koła Prawników UMCS odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2024 r. (piątek) w godz. 10:00 – 17:30 na Wydziale Prawa i Administracji UMCS przy pl. M. Curie-Skłodowskiej 5 Lublinie – sala 202. Wydarzenie będzie miało charakter hybrydowy (platforma MS Teams).
Informacje o wydarzeniu (UMCS) – link


W ramach panelu eksperckiego miałem zaszczyt wygłosić referat pt. „Procesowa ochrona konsumenta w postępowaniu odrębnym – perspektywa unijna” – link do panelu.

Katedra Postępowania Cywilnego WPiA UW była reprezentowana także przez mgr. Mariannę Iaroslavską, która odniesie się do problematyki względności przymusu adwokackiego w sprawach własności intelektualnej – link do panelu.Fotorelacja z wydarzenia (TNPC) – link