VI Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych


organizowane przez Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych we współpracy z Zakładem Prawa Cywilnego, Prawa Postępowania Cywilnego oraz Prawa Pracy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbędzie się 10 października 2022 r. (poniedziałek) na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych UJK (Budynek D – Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu).

Problematyka wystąpień i dyskusji będzie obejmować „Postępowanie cywilne i wymiar sprawiedliwości – wyzwania i perspektywy po odwołaniu stanu epidemii i wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego„.

Zgłoszenia przyjmowane w terminie do 18 września.


kontakt: seminariummlodychkpc@gmail.com