31 maja 2019 r. w gmachu Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. Sądowe postępowanie egzekucyjne. Nowe wyzwania i perspektywy. Wydarzenie było organizowane przez Katedrę Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Izbę Komorniczą w Warszawie oraz Ośrodek Naukowo – Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej.

 

 

Poszczególne zagadnienia procesowe odnoszące się do instytucji wprowadzonych lub zmodyfikowanych ustawą o komornikach sądowych z 2018 r. spotkały się z dużym zainteresowaniem praktyków, wywołały ożywioną dyskusję i skłaniały do refleksji nad kształtem, perspektywą oraz wyzwaniami stawianymi egzekucji sądowej w postępowaniu cywilnym. Dyskutowano i analizowano zarówno nowe rozwiązania systemowe, jak również często kazuistyczne konstrukcje i instrumenty procesowe, który mają usprawnić i przyspieszyć toczące się postępowania oraz zapewnić należytą ochronę podmiotów biorących w nich udział.

 

 

Konferencję naukową otworzył Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UW prof. dr hab. Tomasz Giaro, Przewodnicząca Izby Komorniczej Elżbieta Adamska – Śmigrodzka oraz Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego WPiA UW prof. dr hab. Karol Weitz.

 

Wśród referentów znaleźli się przedstawiciele Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Partnerami konferencji były Wydawnictwa Wolters Kluwer, C.H. Beck oraz Currenda.

 

 

Program konferencji – pobierz

konferencja – audio

Sprawozdanie z konferencji zostanie opublikowane na łamach Polskiego Procesu Cywilnego

 

 

Kategorie: Aktualności