Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Skuteczność egzekucji sądowej. Czynniki i bariery organizowana przez Uniwersytet Gdański, Izbę Komorniczą w Gdańsku, Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej odbędzie się 17 maja 2024 r. (piątek) w godz. 9:30 – 17:00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Bażyńskiego 6 w Gdańsku, Audytorium C.

Informacje o wydarzeniu (IK w Gdańsku) – link