Konferencja naukowa pt. Powództwo o zwolnienie od egzekucji z perspektywy pięćdziesięciu lat połączona z uroczystością odnowienia doktoratu prof. dr. hab. Feliksa Zedlera odbędzie się w dniu 13 października 2023 r. (piątek) w godz. 11:00 – 17:30 na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Sali Lubrańskiego w Collegium Minus przy ul. Wieniawskiego 1.Wydarzenie będzie miało na celu uhonorowanie Profesora Feliksa Zedlera – wybitnego znawcę i eksperta z dziedziny prawa procesowego cywilnego, prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa egzekucyjnego, a także wieloletniego kierownika Zakładu Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu (pełniącego obecnie funkcję kierownika Katedry Prawa Prywatnego Instytutu SWPS w Poznaniu).Kontakt do Organizatorów: kpc@amu.edu.pl