W dniu 23 stycznia 2020 r. Kapituła konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego ku pamięci Stanisława Bukowieckiego wyłoniła laureatów i wyróżnionych w III edycji konkursu.

.

Wynik III edycji konkursu – link

.

Laureatkami konkursu zostały:

  • Paulina Zaborowska za pracę pt. Sprzeciw od wyroku zaocznego w postępowaniu cywilnym – I miejsce
  • Monika Ziarno za pracę pt. Rozdrobnienie roszczeń w procesie cywilnym – II miejsce
  • Magdalena Hilt za pracę pt. Dowód prima facie w postępowaniu cywilnym – III miejsce

.

Na uwagę zasługuje fakt, że wszystkie nagrodzone prace zostały obronione w roku akademickim 2018/19 w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

.

Patron konkursu: Stanisław Bukowiecki (1867-1944) działacz społeczny, doktor praw, adwokat, minister sprawiedliwości Królestwa Polskiego w latach 1917-1918 i współorganizator sądownictwa w odrodzonej Polsce –  jako wiceprezes Komisji Kodyfikacyjnej, organizator i pierwszy Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1919-1939.

.

Stanisław Bukowiecki – źródło: wikipedia

Kategorie: Aktualności