.

.

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Reforma polskiej procedury cywilnej w teorii i praktyce” o profilu studencko-doktoranckim organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS wraz z Katedrą Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego UMCS odbędzie się 3 marca 2020 r. (wtorek) od godz. 11:00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

.

.

informacje o konferencji – link

Strona UMCS – link do konferencji

Kategorie: Aktualności