X Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Social Changes in the Global World” organizowana przez Wydział Prawa Uniwersytetu Goce Delcev w Štip (Штип) w Macedonii Północnej odbędzie się w dniach 28-29 września 2023 r. (czwartek – piątek).

This conference offers a dynamic platform for scholars, practitioners, and enthusiasts from around the world to explore evolving landscapes, delve into thought-provoking topics, share research, and foster impactful collaborations – www.pf.ugd.edu.mk.


Na konferencji będę miał zaszczyt wygłosić referat pt. „Evolution of Proceedings in Matters of Labour Law In Poland„.