Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Aktualne kierunki zmian Kodeksu postępowania cywilnego / Current Developments in the Code of Civil Procedure” organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego  odbędzie się w dniach 5 – 6 kwietnia 2019 r. (piątek – sobota) w Krakowie

 

Tematyka konferencji obejmować będzie kierunki zmian i przydatność proponowanych mechanizmów do usprawnienia postępowania w sprawach cywilnych, które zostały zaproponowane w projekcie nowelizacji przedłożonym do Sejmu RP 8 stycznia 2019 roku – druk nr 3137. Pierwszy dzień konferencji poświęcony będzie referatom przygotowanym przez studentów i doktorantów, natomiast drugiego dnia swoje spostrzeżenia przedstawią Eksperci.

 

 

Konferencję organizuje Zakład Postępowania Cywilnego WPiA UJ oraz Koło Naukowe Postępowania Cywilnego TBSP UJ.

 

kontakt: kpc.tbsp@gmail.com

strona konferencji – link

Kategorie: Aktualności