.

II Forum Prawa Procesowego Cywilnego pt. Sprawy ze stosunku spółki handlowej w procesie cywilnym i egzekucji sądowej organizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo C.H. Beck oraz Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej odbędzie się w formie zdalnej 20 listopada 2020 r. (piątek). Wydarzenie ma charakter komercyjny.

Forum Prawa Procesowego Cywilnego stanowi metodę prezentowania zagadnień z zakresu postępowania cywilnego, które skłaniają do głębszej refleksji i analizy. Na tle regulacji dotyczącej procesowych aspektów spraw ze stosunku spółki handlowej występuje wiele wątpliwości i niejasności, z którymi niewątpliwie musi zmagać się praktyka.

.

.

Informacje o wydarzeniu – link

Rejestracja – link

.

Katedrę Postępowania Cywilnego WPiA UW będzie reprezentował prof. Marcin Dziurda, który wygłosi referat pt. Powództwo i proces o naprawienie szkody wyrządzonej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółce akcyjnej

Kategorie: Aktualności