Konferencja branżowa pt. „Umowa o roboty budowlane w praktyce sądów powszechnych i arbitrażowych” organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – Katedrę Postępowania Cywilnego wraz z Kołem Naukowym Mediacji, Negocjacji i Arbitrażu WPiA UW (KoMiN), odbędzie się 24 listopada 2023 r. (piątek) w godz. 9:00 – 17:30 na Uniwersytecie Warszawskim w Auli Starego BUWu przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

Wydarzenie będzie miało charakter hybrydowy – stacjonarnie oraz zdalnie (platforma YouTube). Patronat medialny objął portal Prawo.pl.


Konferencja organizowana jest z okazji 20-lecia nieprzerwanej działalności naukowej Koła Naukowego na Wydziale Prawa i Administracji UW, służy podjęciu dyskusji na temat najważniejszych dla praktyki zagadnień prawnych związanych ze sporami wynikającymi z umów o roboty budowlane. Umożliwi przedstawienie i analizę najważniejszych zagadnień materialnoprawnych i procesowych związanych ze sporami budowlanymi. Podjęta zostanie próba wypracowania rozwiązań służących usprawnianiu rozwiązywania powstałych sporów. Uwzględniona zostanie perspektywa zarówno zamawiających, wykonawców, podmiotów prywatnych, jaki i publicznych.

Informacje o wydarzeniu – link

Transmisja online (YouTube) – link

Panel ekspercki – dyskusja na najwyższym poziomie. Dopracować można nieco jedynie kwestię parytetów.