W dniach 13 – 16 marca 2019 r. w Hamburgu (Niemcy) odbyła się cykliczna Konferencja Naukowa organizowana przez Wissenschaftliche Vereinigung für Internationales Verfahrensrecht e.V.  (Towarzystwo Naukowe Międzynarodowego Prawa Procesowego)

 

Program konferencji

 

W konferencji uczestniczyło niemal stu przedstawicieli uniwersytetów i instytucji naukowych z Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Włoch, Holandii, Wielkiej Brytanii, Grecji, Polski, Czech, Bułgarii, Węgier, Litwy, Turcji i Japonii. Uczestnicy debaty podjęli próbę podsumowania podejmowanych na przestrzeni ostatnich lat działań służących ujednolicaniu instrumentów i instytucji prawa procesowego oraz dyskutowali o perspektywach utworzenia jednolitego europejskiego modelu prawa procesowego. Analizowano również znaczenie i konsekwencje Brexitu dla europejskiego prawo procesowego.

 

Sesja nr 1 (czwartek): prof. Burkhard Hess (Instytut Maxa Plancka w Luksemburgu), prof. Rolf Stürner (Uniwersytet we Fryburgu), prof. Xandra Kramer (Uniwersytet Erazma w Rotterdamie), prof. Beate Gsell (Uniwersytet Ludwika i Maksymiliana w Monachium), prof. Alexander Markus (Uniwersytet Berneński).

 

Sesja nr 2 (piątek): prof. Urlich Haas (Uniwersytet Zuryski), adw. Thomas Kohlmeier, prof. Joachim Zekoll (Uniwersytet Goethego we Frankfurcie nad Menem), prof. Jorg Risse.

 

W konferencji uczestniczyli: prof. dr hab. Karol Weitz (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Tadeusz Zembrzuski (Uniwersytet Warszawski), dr Katarzyna Gajda-Roszczynialska (Uniwersytet Śląski).

 

Bucerius Law School – Hamburg

 

Kategorie: Aktualności