.

III Forum Prawa Procesowego Cywilnego pt. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych w praktyce sądowej organizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo C.H. Beck oraz Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej odbędzie się w formie hybrydowej 19 listopada 2021 r. (piątek) w godz. 9:15 – 16:30. Wydarzenie ma charakter komercyjny.

.

.

Tegoroczne Forum koncentruje się na problematyce zabezpieczenia roszczeń pieniężnych w praktyce sądowej. Kompleksowa i praktyczna analiza zagadnień ma na celu zaprezentowanie aktualnie wyłaniających się problemów interpretacyjnych na tle stosowania przepisów normujących ten rodzaj zabezpieczenia.

.

Informacje o wydarzeniu – link

.

Kategorie: Aktualności