Ogólnopolska konferencja naukowa (webinarium) pt. „Zmiany w k.p.c. wprowadzone przez ustawę z dnia 9 marca 2023 r. oraz zawarte w projekcie z dnia 31 marca 2023r.: reforma czy przekleństwo nowelizacji?” organizowana przez Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych (TNPC), kwartalnik Polski Proces Cywilny (PPC) we współpracy ze Stowarzyszeniem Sędziów Polskich Iustitia oraz Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Wymiarem Sprawiedliwości odbędzie się 16 maja 2023 r. (wtorek) w godz. 15:00 – 20:30 w formie zdalnej – platforma Clickmeeting. Wydarzenie objęte jest patronatem Prezesa KRRiP Włodzimierza Chróścika oraz Prezesa NRA Przemysława Rosatiego.


W ramach referatów oraz dyskusji panelowych związanych z uchwaleniem kolejnej obszernej nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 9 marca 2023 r. przedstawiciele nauki i praktyki prawa procesowego cywilnego poruszą m.in. zagadnienia składu i właściwość sądu, pełnomocnictwa procesowego, postępowania mediacyjnego, jawności posiedzeń, rozprawy, posiedzeń przygotowawczych, systemu środków zaskarżenia oraz postępowań odrębnych. Podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie, czy mamy do czynienia z rzeczywistą reformą, czy też z kolejną problematyczną nowelizacją.


Będę miał zaszczyt wygłosić referat pt. „Pisma procesowe zawodowego pełnomocnika z art. 128-1 k.p.c. – mobilizacja czy aberracja?Nagranie konferencji (youtube) – link