Uroczystość wręczenia dyplomów osobom nagrodzonym i wyróżnionym w II Edycji Konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę habilitacyjną, najlepszą pracę doktorską i najlepszą prace magisterską z zakresu prawa sądowego ku pamięci Stanisława Bukowieckiego (zob. wcześniejszą informację) odbyła się 8 styczna 2019 r. w Urzędzie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie przy ul. Hożej 76/78.

 

W uroczystości uczestniczyli p.o. Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Marek Miller oraz Przewodniczący Kapituły konkursowej prof. UAM dr hab. Paweł Grzegorczyk.

 

 

W kategorii rozpraw habilitacyjnych I nagrodę przyznano ex aequo pracom :

  • dr hab. Piotr Rylski, Uczestnik postępowania nieprocesowego – zagadnienia konstrukcyjne, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2018
  • dr hab. Tadeusz Zembrzuski, Nieważność postępowania w procesie cywilnym, wyd. Wolters Kluwer, Waszawa 2018

W kategorii rozpraw doktorskich przyznano:

  • dr Karolina Paluszek, Komparatystyka językowa jako narzędzie interpretacyjne TSUE – I nagroda
  • dr Filip Balcerzak, Investor – state arbitration and human rights – II nagroda
  • dr Filip Rakiewicz, Poczucie tożsamości narodowej jako dobro osobiste. Studium cywilnoprawne – III nagroda
  • dr Dominik Horodyski, Transparentność arbitrażu inwestycyjnego – wyróżnienie

W kategorii prac magisterskich przyznano:

  • mgr Wojciech Bańczyk, Ustawowa oraz umowna alokacja ryzyka zmiany okoliczności podczas wykonywania długoterminowej umowy o dzieło i o roboty budowlane – w kierunku umowy rozwijającej się – I nagroda
  • mgr Paweł Banul, Sposoby ustalania treści prawa obcego w postępowaniu cywilnym – II nagroda
  • mgr Wojciech Olender, Prezydent RP jako podmiot administrujący – III nagroda

 

Wyniki konkursu – LINK

Prawo.pl – Prokuratoria nagrodziła najlepsze prace naukowe

Kategorie: Aktualności