Nakładem Wydawnictwa C.H. Beck ukazała się „Ars in vita. Ars in iure. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Jankowskiemu” pod red. A. Barańskiej i S. Cieślaka, Warszawa 2018, ss. 890.

Publikacja powstała na pięćdziesięciolecie pracy naukowo-dydaktycznej Pana Profesora na Uniwersytecie Łódzkim. Zawiera 70 rozpraw i studiów poświęconych różnym zagadnieniom i aspektom postępowania cywilnego.

Link

Spis treści

 

23 listopada 2018 r. w Pałacu Alfreda Biedermanna w Łodzi odbyła się uroczystość wręczenia księgi Jubilatowi Panu Profesorowi Januszowi Jankowskiemu.

 

Kategorie: Aktualności