Nakładem Wydawnictwa C.H. Beck ukazała się Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Adamowi Brzozowskiemu pt. Wykonywanie zobowiązań pod red. K. Bilewskiej, W.J. Kocota i D. Krekory-Zając

Warszawa 2020 (2021), ss. 704, ISBN: 978-83-8198-803-2

Publikacja w księgarni internetowej – link

.

Dzieło opracowane z okazji 70-tych urodzin Profesora składa się z 54 artykułów, z których większość koncentruje się wokół zagadnień z zakresu prawa zobowiązań. Miałem zaszczyt przygotować we współautorstwie z dr. Bartoszem Wołodkiewiczem artykuł pt. Właściwość umowna i badanie właściwości sądu – aktywność sędziego czy strony? (s. 607 – 619).

.

.

Uroczystość wręczenia księgi Jubilatowi jest zaplanowana na 7 czerwca 2021 r.

Kategorie: Aktualności