Aktualności

Kiszyniów 2022

Międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana na Państwowym Uniwersytecie Mołdawskim w Kiszyniowie umożliwiła odwiedzenie stolicy Republiki Mołdawii zamieszkałej przez niespełna 700 tys. mieszkańców. . . .

Koło Naukowe Prawa Procesowego – Zarząd 2022/23

W dniu 15 czerwca 2022 r. (środa) odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Koła Naukowego Prawa Procesowego WPiA UW. . Zarząd Koła Naukowego kadencji 2022/23: Paweł Wieczorek – Prezes Przemysław Bednarski – Wiceprezes ds. postępowania cywilnego Piotr Maciejewski Read more…

Seminarium magisterskie 2021/2022

. Uczestnicy seminarium magisterskiego z postępowania cywilnego w roku akademickim 2021/22 . Na zdjęciu zapewne wielu przyszłych wybitnych i znanych procesualistów – sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy i nie tylko… . . Na pamiątkowej fotografii Read more…

SPC – Postępowania odrębne

Nakładem Wydawnictwa C.H. Beck ukazał się tom 6 Systemu Postępowania Cywilnego pt. „Postępowania odrębne” przygotowany pod redakcją naukową prof. UG dr hab. Anny Machnikowskiej. . W książce omówiono: postępowanie w sprawach małżeńskich; postępowanie w sprawach Read more…

Konferencja „Ewolucja postępowania nieprocesowego”

. Ogólnopolska konferencja naukowa pt.  Ewolucja postępowania nieprocesowego organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbędzie się w Lublinie w dniu 10 czerwca 2021 r. (piątek) w formie zdalnej – platforma MS Teams. . Informacje Read more…

Uniwersytet Warszawski

Wydział Prawa i Administracji
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Dyżur

Collegium Iuridicum I, pokój 302
środy godz. 13:30 - 14:30