Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego pogłębia współpracę z samorządami prawniczymi.  

W dniu 25 kwietnia 2023 r. (wtorek) zawarte zostało porozumienie z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie w zakresie wspólnych wykładów, spotkań, konferencji i projektów naukowych, a także podejmowania inicjatyw na rzecz doskonalenia kompetencji studentów. Strony planują ponadto wspólne inicjatywy o charakterze edukacyjnym, w tym te dotyczące rozpoznawania aktualnych trendów w sferze kształcenia oraz identyfikacji potrzeb rynku pracy. Współpraca obejmuje również organizację praktyk studenckich.


Przedstawiciele Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie gościli na Wydziale Prawa i Administracji UW, by omówić szczegóły współpracy. W spotkaniu uczestniczyli: prof. dr hab. Tomasz Giaro – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, prof. ALK dr hab. Monika Całkiewicz – Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, dr Andrzej Bielecki – Prodziekan WPiA ds. studenckich, dr Valeri Vachev – Kierownik studiów WPiA, a także koordynatorzy wspólnych działań: prof. UW dr hab. Tadeusz Zembrzuski – Pełmomocnik Dziekana ds. współpracy z samorządami prawniczymi oraz mec. Szymon Jelonek z OIRP.Link do wydarzenia (WPiA UW) – tutaj

Link do wydarzenia (OIRP W-wa) – tutaj
Wcześniej – w dniu 20 grudnia 2022 r. –  podpisane zostało porozumienie z Naczelną Radą Adwokacką, link do wydarzenia – tutaj.