W najnowszym grudniowym numerze Dyskursu Prawniczego i Administracyjnego (2022 nr 1) przygotowanym pod redakcją naukową dr Magdaleny Skibińskiej ukazał się artykuł mojego autorstwa pt. „Przyczyny nieważności postępowania jako podstawa skargi kasacyjnej„.

Został on opracowany na kanwie wystąpienia na konferencji naukowej „Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym – teraźniejszość i przyszłość”, która odbyła się na Uniwersytecie Zielonogórskim w dniu 21 kwietnia 2022 r. (link do wydarzenia – tutaj).

W artykule zaprezentowano mechanizm procesowego funkcjonowania nieważności w wypadku ziszczenia się przyczyn nieważności postępowania odrzuceniowej oraz zniesieniowej w trzech wariantach, tj. w wyłącznie w postępowaniu apelacyjnym, zarówno w postępowaniu apelacyjnym, jak i postępowaniu pierwszoinstancyjnym, jak również wyłącznie w postępowaniu pierwszoinstancyjnym. Zwrócono uwagę na wadliwą praktykę nieważnościowej kwalifikacji postępowania przed Sądem Najwyższym. Zachęcam do lektury.


Czasopismo jest dostępne na zasadzie „open access” – linkMożna pobrać cały numer lub poszczególne artykuły. Na uwagę zasługują rozważania autorstwa wiceprezes Towarzystwa Procesualistów Górskich dr Magdaleny Skibińskiej pt. „Problematyka dopuszczalności skargi kasacyjnej w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym„.