Rozstrzygnięto Konkurs Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych o Nagrodę „Polskiego Procesu Cywilnego” za najlepszą pracę magisterską z dziedziny postępowania cywilnego (VII edycja – 2020).

Jednomyślną decyzją Komisji Konkursowej przyznano:

Pierwszą nagrodę: mgr Przemysław Jadłowski za pracę magisterską pt. Prorogatio fori tacita w procesie cywilnym obronioną na Uniwersytecie Jagiellońskim pod kierunkiem naukowym prof. dra hab. Sławomira Cieślaka.

Drugą nagrodę ex aequo: mgr Grzegorz Pawelczyk za pracę magisterską pt. Przeprowadzenie dowodu na odległość w postępowaniu cywilnym oraz mgr Bartosz Mielczarek za pracę magisterską pt. Zakres orzekania sądu drugiej instancji w procesie cywilnym. Laureaci są absolwentami Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

.

Nadesłane prace magisterskie (obronione w roku akademickim 2019/20) były oceniane przy uwzględnianiu kryteriów: przydatności praktycznej i aktualności tematu, zgodności tytułu pracy magisterskiej z jej treścią, komplementarności wykorzystanej literatury i orzecznictwa, merytorycznej zawartości pracy oraz poprawności i nowatorskości sformułowanych konkluzji, poprawności językowej oraz wyczerpania tematu.

W skład Komisji Konkursowej wchodzili:

  • prof. dr hab. Feliks Zedler (przewodniczący)
  • prof. dr hab. Andrzej Marciniak
  • prof. dr hab. Łukasz Błaszczak
  • dr hab. Tadeusz Zembrzuski
  • dr hab. Katarzyna Gajda-Roszczynialska (sekretarz)
Kategorie: Aktualności