Instytut Prawa Cywilnego WPiA UW

 

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Jacka Kudły odbędzie się 8 października 2018 r. (poniedziałek) o godz. 11:00 w sali nr 403, Collegium Iuridicum I

Rozprawa doktorska pt. „Jurysdykcja krajowa w sprawach dotyczących ubezpieczeń według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012

promotor: prof. dr hab. Karol Weitz; promotor pomocniczy: dr hab. Tadeusz Zembrzuski; recenzenci: prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, dr hab. prof UŚ AndrzejTorbus (recenzje zamieszczone na stronie WPiA UW)

autoreferat

Kategorie: Aktualności