VII Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych


organizowane przez Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych we współpracy z z Katedrą Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbędzie się 20 września 2023 r. (środa) na Wydziale Prawa i Administracji UMCS (na zakończenie tegorocznego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego – link).


Tematem tegorocznej konferencji będzie „Informatyzacja postępowania cywilnego – teraźniejszość i przyszłość„. Zgłoszenia przyjmowane będą do 26 lipca br.kontakt: seminariummlodychkpc@gmail.com