Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego odbędzie się w dniach 17-20 września 2023 r. (niedziela – środa) w Lublinie. Temat tegorocznego Zjazdu to „Instytucje prawa procesowego cywilnego – stan obecny i perspektywy”.

W ramach Zjazdu zaplanowano wygłoszenie kilkunastu referatów na najbardziej aktualne tematy nurtujące doktrynę i praktykę oraz poddanie przedstawionych przez referentów tez szerokiej dyskusji. Założeniem Organizatorów jest to, aby Zjazd był okazją do oceny aktualnego stanu oraz dalszych perspektyw dla istniejących instytucji prawa cywilnego procesowego. Przedmiotem wystąpień będą między innymi problemy dotyczące nadużycia prawa procesowego, organizacji postępowania, koncentracji materiału procesowego, przymusu adwokacko-radcowskiego, przyczyn wyłączenia sędziego, czy uzasadniania i doręczania orzeczeń w postępowaniu cywilnym, a także istotne zagadnienia z zakresu postępowania klauzulowego oraz ściśle rozumianego postępowania egzekucyjnego.


Organizatorem Zjazdu jest Katedra Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego UMCS w Lublinie pod kierownictwem prof. dr. hab. Andrzeja Jakubeckiego. Miejscem obrad Zjazdu będzie gmach Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.


Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego to największa i najważniejsza konferencja mająca za przedmiot zagadnienia z zakresu postępowania cywilnego. Wydarzenie to ma charakter cykliczny i odbywa się raz na dwa lata, stając się okazją do omówienia aktualnych problemów postępowania cywilnego oraz rozważenia potencjalnych kierunków zmian w ustawodawstwie. Dotychczasowe Zjazdy cieszyły się znacznym zainteresowaniem nie tylko wśród przedstawicieli doktryny, ale również wśród licznie zgromadzonych sędziów Sądu Najwyższego, sędziów sądów powszechnych, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, czy komorników. Wygłoszone podczas nich referaty były zaś przyczynkiem do inspirującej dyskusji i podstawą postulatów pod adresem ustawodawcy.


Na Zjeździe będę miał zaszczyt wygłosić referat pt. „Zaoczność w systemie procesu cywilnego„.

Strona internetowa wydarzenia (zkpc.umcs.pl) – link

Kontakt z Organizatorami: kpc@mail.umcs.pl* zdjęcie ze strony www.umcs.pl