Nakładem Wydawnictwa C.H. Beck ukazał się tom 6 Systemu Postępowania Cywilnego pt. „Postępowania odrębne” przygotowany pod redakcją naukową prof. UG dr hab. Anny Machnikowskiej.

.

W książce omówiono: postępowanie w sprawach małżeńskich; postępowanie w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi; postępowanie w sprawach gospodarczych; postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy; postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych; postępowanie w sprawach o naruszenie posiadania; postępowania w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów oraz z w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową; postępowania w sprawach z zakresu regulacji energetyki, regulacji telekomunikacji i poczty, regulacji transportu kolejowego, regulacji rynku wodnokanalizacyjnego; postępowanie nakazowe; postępowanie uproszczone; postępowanie upominawcze; elektroniczne postępowanie upominawcze; postępowanie w sprawach własności intelektualnej oraz projektowane postępowanie w sprawach konsumenckich.

Warszawa 2022, ss. 1136 – ISBN: 978-83-8235-139-2

.

Autorzy: prof. UG Maciej Barczewski, Katarzyna Brzozowska, dr Miłosz Kaczyński, prof. URz dr hab. Anna Kościółek, prof. UG dr hab. Anna Machnikowska, dr Dominika Mróz-Szarmach, prof. UŁ dr hab. Maciej Muliński, prof. UJ dr hab. Marlena Pecyna, dr Ewa Stefańska, dr Jarosław Świeczkowski, dr Olga Zinkiewicz-Będźmirowska.

.

Miałem przyjemność sporządzić recenzję wydawniczą książki.

.

książka w księgarni internetowej – link

.