Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie PPC-2019-nr-3.png

.

W najnowszym numerze kwartalnika Polski Proces Cywilny (2019, nr 3, s. 414 i n.) ukazało się opracowane przeze mnie Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Sądowe postępowanie egzekucyjne. Nowe wyzwania i perspektywy, która odbyła się w Warszawie w dniu 31 maja 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

.

Konferencja zgromadziła ponad 300 osób, wśród których byli pracownicy naukowi siedmiu polskich uniwersytetów, sędziowie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, komornicy, adwokaci, radcy prawni oraz liczne grono osób zainteresowanych właściwą organizacją oraz przebiegiem postępowań egzekucyjnych w sprawach cywilnych. Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem praktyków, wywołało ożywioną dyskusję oraz skłaniało do refleksji nad kształtem, perspektywą oraz wyzwaniami stawianymi egzekucji sądowej. Analizowano nowe rozwiązania systemowe, jak również często kazuistyczne konstrukcje i instytucje procesowe, które mają usprawniać i przyspieszać toczące postępowania, a jednocześnie zapewnić należytą ochronę interesów i praw podmiotów biorących w nich udział.

.

Link do wydarzenia – zobacz

.

Sprawozdanie z konferencji przygotowane przez komornika sądowego Joannę Biernacką (Stempień) ukazało się również na łamach Przeglądu Prawa Egzekucyjnego 2019, nr 8.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie PPE-2019-nr-8-sprawozdanie.png
Kategorie: Aktualności