W dniu 8 grudnia 2022 r. miałem zaszczyt poprowadzić wykład pt. Mediation in Polish Law w ramach projektu Szkoła Prawa Polskiego w Kiszyniowie (Program DIALOG). Wykład odbył się na Wydziale Prawa Państwowego Uniwersytetu Mołdawskiego – Universitatea de Stat din Moldova (Republika Mołdawii). Wykład oraz dyskusja dot. porównania funkcjonowania mediacji w Polsce i w Mołdawii zostały przeprowadzone w języku angielskim.

Szkoła Prawa Polskiego prowadzona przez Centrum Badań nad Prawem Europy Wschodniej i Azji Centralnej pod kierownictwem dr Jarosława Turłukowskiego – zobacz