V Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych

organizowane przez Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych we współpracy z Katedrą Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się w środę 22 września 2021 r. w Gdańsku na Wydziale Prawa i Administracji UG.

Problematyka wystąpień i dyskusji będzie obejmować „postępowanie nieprocesowe – ewolucja i kierunki zmian.

Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 8 września.

.

kontakt: seminariummlodychkpc@gmail.com

Kategorie: Aktualności