W najnowszym numerze czasopisma Rejent (2023, nr 8, s. 52 – 72) ukazał się opublikowany w języku angielskim artykuł mojego autorstwa pt. The Notary or the Court of Law – a Handful of Comments on Authority to Make Entries to Land and Title Registers (Notariusz czy sąd, czyli kilka uwag o uprawnieniu do dokonywania wpisów w księgach wieczystych).

Tłumaczenie artykuły na język polski dostępne jest w wersji elektronicznej w portalu notariusza na stronie internetowej (www.rejent.com.pl).