Ukazał się kolejny poświęcony w całości problematyce procesowej numer czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze – 2023, nr 1(58) pt. Standard ochrony prawnej w postępowaniu cywilnym pod redakcją naukową prof. UG dr hab. Anny Machnikowskiej (ss. 264).

Zawiera osiem artykułów naukowych oraz siedem glos. Miałem w nim przyjemność opublikować rozważania poświęcone tematyce notarialnych nakazów zapłaty.
Na stronie czasopisma zapewniono dostęp do publikacji na zasadzie open access
W numerze opublikowano

artykuły naukowe (link):glosy (link):