Nadzwyczajne zebranie naukowe Katedry Prawa Konstytucyjnego i Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pt. Projekt zmian sądowych – przywracanie praworządności czy gra pozorów? odbędzie się 19 grudnia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 18:00 w formie zdalnej (platforma Zoom).

Przedmiotem zebrania będzie projekt zmiany ustaw sądowych, mający w zamiarze jego pomysłodawców, doprowadzić do spełnienia wymagań Krajowego Planu Odbudowy (KPO) w zakresie przywrócenia praworządności w Polsce.


projekt ustawy – link


W debacie wezmą udział m.in. prof. UŁ dr hab. Zbigniew Kmieciak (UŁ), prof. dr hab. Ewa Łętowska (PAN), prof. UJ dr hab. Marta Romańska (UJ), dr Marcin Szwed (UW), prof. dr hab. Piotr Tuleja (UJ), prof. dr hab. Włodzimierz Wróbel i sędzia SN w st. spocz. Stanisław Zabłocki.


transmisja na YouTube – tutaj