W najnowszym numerze kwartalnika „Polski Proces Cywilny” (2024, nr 2, s. 326 – 330) ukazał się artykuł mojego autorstwa pt. Wprowadzenie do Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Między postępowaniem rozpoznawczym a egzekucyjnym”.Wraz z tekstem wystąpienia inauguracyjnego autorstwa prof. dr. hab. Tadeusza Erecińskiego oraz sprawozdaniem autorstwa mgr. Jana Ciaptacza oraz mgr Magdaleny Hilt stanowi zbiór materiałów odzwierciedlających przebieg konferencji naukowej, która odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim w dniu 27 października 2023 r. – link. Zachęcam do lektury.