Nakładem Wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się monografia dr Moniki Ged pt. Ukończenie sądowego postępowania egzekucyjnego.

Publikacja analizuje sposoby ukończenia sądowego postępowania egzekucyjnego, czyli umorzenia postępowania egzekucyjnego oraz ukończenia go w inny sposób niż przez umorzenie. Omówiono w niej przyczyny i skutki umorzenia postępowania, przyczyny odmowy wszczęcia egzekucji, koszty postępowania egzekucyjnego związane z jego ukończeniem, a także środki zaskarżenia związane z czynnościami kończącymi postępowanie egzekucyjne.

Książka w księgarni Profinfo – linkMiałem przyjemność sporządzić recenzję wydawniczą monografii.